बंद करे

घोषणाएँ

शीर्षक विवरण तारीख से तारीख तक फ़ाइल
सार्वजनिक सूचना – 29/05/2018

सार्वजनिक सूचना – कार्यालय कलेक्टर रायपुर क्रमांक / 823 / भू अर्जन / 2016-17

29/05/2018 31/07/2018 डाउनलोड (765 KB)
सार्वजनिक सूचना – 17/04/2018

कार्यालय कलेक्टर रायपुर क्रमांक / 694 / भू अर्जन / 2017

17/04/2018 30/06/2018 डाउनलोड (240 KB)
भू – अभिलेख शाखा , रायपुर – 24/2/2018

कार्यालय , कलेक्टर भू – अभिलेख शाखा , रायपुर (छ. ग.) “आदेश” क्रमांक / 48 / कोल / भू. अ. / पटवारी / 2018 रायपुर

 

 

24/02/2018 30/06/2018 डाउनलोड (240 KB)
पुरालेख