Close

Daily Expenditure of Candidates

Daily Expenditure of Candidates
Title Description Start Date End Date File
Daily Expenditure of Candidates

Daily Expenditure of Candidates

16/04/2019 26/04/2019 View (849 KB) Pramod Dubey (849 KB) Ajay Chakole (415 KB) Chhabi Lal Kanwar (424 KB) Vijay Kumar Kurre (397 KB) Pritesh Pandey (394 KB) Manish Shrivastav (424 KB) Ramdyal Dahariya (404 KB) Shankar Lal Vardani (526 KB) Ajay Chakole (415 KB) Manish Shrivastav 17/04/2019 (1 MB) Navin Gupta 17/04/2019 (892 KB) Pramod Dubey 17/04/2019 (3 MB) Pravin Jain 17/04/2019 (945 KB) Pritesh Pandey 17/04/2019 (2 MB) Ramdayal Dahariya 17/04/2019 (1 MB) Ramkrishna Verma 17/04/2019 (886 KB) Sanju Kumar Yadav 17/04/2019 (1 MB) Shailendra Kumar Banjare 17/04/2019 (975 KB) Tarjan Jangade 17/04/2019 (2 MB) Vijay Kumar Kurre 17/04/2019 (1 MB) Yogita Vajpeyi 17/04/2019 (1 MB) Navin Gupta 18/04/2019 (950 KB) Ramkrishna Verma 18/03/2019 (2 MB) Rupesh Sahu 18/04/2019 (2 MB) Santosh Sahu 18/04/2019 (1 MB) Shailendra Kumar Banjare 18/04/2019 (705 KB) Sunil Kumar Soni Part1 18/04/2019 (8 MB) Sunil Kumar Soni Part 2 18/04/2019 (1 MB) Tameshwer Sahu 18/04/2019 (2 MB) Yogita Bajpeyi 18/04/2019 (960 KB) Ajay Chakole 21/04/2019 (1 MB) Banmali Chhura 21/04/2019 (2 MB) Chhabi Lal Kanwar 21/04/2019 (2 MB) Devki Dubey 21/04/2019 (2 MB) Pramod Dubey 21/04/2019 (3 MB) Pritesh Pandey 21/04/2019 (1 MB) Ramdayal Dahariya 21/04/2019 (961 KB) Sanju Kumar Yadav 21/04/2019 (2 MB) Shankar Lal Vardani 21/04/2019 (2 MB) Vijay Kumar Kurre 21/04/2019 (2 MB) Devendra Kumar Patil 24/04/2019 (2 MB) Ekram Saifi 24/04/2019 (3 MB) Khilesh Kumar Sahu 24/04/2019 (4 MB) Pravin Jain 24/04/2019 (1 MB) Ramkrishna Verma 24/04/2019 (1 MB) Rupesh Sahu 24/04/2019 (4 MB) Santosh Sahu 24/04/2019 (2 MB) Shailendra Kumar Banjare 24/04/2019 (978 KB) Sunil Kumar Soni 24/04/2019 (5 MB) Yogita Bajpeyi 24/04/2019 (979 KB)