Close

Shri Prabhat Malik, IAS

Prabhat Malik IAS

Nagar Nigam Head Office, Near Mahila Police Thana, Gandhi Udyan, Raipur, Chhattisgarh 492009

Email : nigam[dot]raipur[dot]cg[at]nic[dot]in
Designation : Commissioner Municipal Corporation, Raipur
Phone : 0771-2531014